Bedankt voor uw contactaanvraag!

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bedankt voor uw nieuwsbrief-aanmelding!

Vanaf nu zult u onze nieuwsbrieven ontvangen.

U bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.

Uw e-mailadres is bekend bij ons, maar u staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben u een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om uw account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.

U bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op uw ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die u dient te volgen om uw aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens u deze e-mail ontvangt.

linkedin linkedin
vervolgfoto

Nieuwsbrief NOW 2.0


Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de actualiteit betreffende de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0):

Doel NOW  2.0
Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van vier maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale bedrijfsrisico kunnen worden gerekend.

Voorwaarden NOW 2.0

  1. Een werkgever die gedurende een aaneengesloten periode van vier kalender-maanden verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%, kan per loonheffingennummer een subsidie verleend krijgen over de loonsom in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

  2. Aanvragen voor de NOW 2.0 staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag voor het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de NOW.

  3. Een werkgever die gebruikt maakt van de NOW 2.0 mag over dit jaar (tot het moment van het vaststellen van de jaarrekening in 2021) géén winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen, indien het totale voorschot meer bedraagt dan € 100.000,-. Bonussen aan de “gewone” werknemers die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

  4. Voor de NOW 2.0 geldt voor u een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. U kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Als blijkt dat de werkgever niet voldaan heeft aan de voorwaarden, dan kan het UWV het voorschot of de subsidie korten, opschorten, of terugvorderen.

Omzetdaling 
Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst uw totale omzet uit 2019 door drie gedeeld. Deze omzet wordt vervolgens vergeleken met de omzet in een aangesloten periode van vier maanden, die start op 1 juni, 1 juli, of 1 augustus 2020. 
Heeft u gebruik gemaakt van de NOW 1.0? Dan dient de omzetperiode voor het aanvragen van de NOW 2.0 aan te sluiten op de NOW 1.0.

Het percentage van de omzetdeling is bepalend voor de hoogte van de uitkering:

Loonsom
Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte over maart 2020 bij de Belastingdienst automatisch over.
De werkgeverslasten worden in de NOW 2.0 voor 40% gecompenseerd.

Gevolgen bij ontslag van werknemers
Als u in het subsidietijdvak bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt voor één of meerdere werknemers, wordt de subsidie bij de vaststelling voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de maximaal te vergoeden loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd in de referentiemaand, vermeerderd met de forfaitaire opslag, over drie maanden.

Bedrijfseconomisch ontslag > 20 werknemers

Wat is er nodig om de NOW te kunnen aanvragen?

Let op: U kunt alleen een Nederlands adres opgeven.

Aanvraag en betaling
De aanvraagperiode voor de NOW 2.0 loopt van 6 juli tot en met 31 augustus 2020.
Als het UWV positief beoordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in twee termijnen.

Payroll Totaal helpt u graag bij het indienen van de aanvraag. 
Op het moment dat wij het volledig ingevulde en ondertekende machtigingsformulier en de kopie van het bankafschrift retour ontvangen kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen.

Klik hier voor het machtigingsformulier NOW 2.0.

Meer informatie?
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op via 046-4570850, of stuur een mail naar info@payrolltotaal.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

Meer weten over het Payroll Totaal Online Pakket?
Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.
vraagteken
telefoon

+31(0)46 457 08 50

Bel mij terug

online

Payroll Totaal
Online

Lees verder
klanten

Klanten aan
het woord

Lees verder
voorstellen

Bel mij terug

klanten

Klanten aan
het woord

Lees verder

Payroll Totaal


Geerweg 11
6135 KB Sittard

Tel: +31(0)46 457 08 50 Tel:
+31(0)46 457 08 50

www.payrolltotaal.nl
info@payrolltotaal.nl

Payroll Totaal


Geerweg 11
6135 KB Sittard

Tel: +31(0)46 457 08 50
www.payrolltotaal.nl
info@payrolltotaal.nl

route
route