Bedankt voor uw contactaanvraag!

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bedankt voor uw nieuwsbrief-aanmelding!

Vanaf nu zult u onze nieuwsbrieven ontvangen.

U bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.

Uw e-mailadres is bekend bij ons, maar u staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben u een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om uw account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.

U bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op uw ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die u dient te volgen om uw aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens u deze e-mail ontvangt.

linkedin
vervolgfoto

Nieuwe Arbowet van start

De nieuwe Arbowet is op 1 juli jl. in werking getreden. De wijzigingen hebben gevolgen voor u en voor uw werknemers.

Meer rechten voor uw werknemer
Uw werknemers krijgen meer rechten. Zo heeft uw werknemer het recht om zelf een consult bij de bedrijfsarts aan te vragen. Dat geldt tijdens ziekte, maar ook als er nog geen sprake is van verzuim. U moet dit recht kenbaar maken aan uw werknemers en er mogen geen onnodige drempels worden opgeworpen qua tijd en plaats. De bedrijfsarts informeert u niet over het consult, de aanleiding of de uitkomsten daarvan op een tot uw werknemer herleidbaar niveau. Daarnaast heeft uw werknemer ook het recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts. Dit is niet hetzelfde als een second opinion of deskundigenoordeel door het UWV!

Meer rechten voor OR of personeelsvertegenwoordiging
Ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft meer rechten gekregen. Zo hebben zij instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerk(st)er. U en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moeten met een gedeeld standpunt komen over de rol en taken van de preventiemedewerk(st)er binnen uw bedrijf en over hoe deze taken worden uitgevoerd. Ook wordt vastgelegd dat de preventiemedewerk(st)er adviseert aan ‒ en nauw samenwerkt met ‒ de bedrijfsarts en de arbodienst. Minimaal eens per jaar moeten u en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging de stand van zaken op het gebied van gezond en veilig werken in uw bedrijf bespreken en vastleggen. De preventiemedewerk(st)er moet in elk geval worden ingeschakeld bij de risico-inventarisatie en arbeidsbeschermende maatregelen.

Meer verplichtingen voor u
U bent verplicht om de bedrijfsarts werkplekken te laten bezoeken en zelfstandig te laten spreken ‒ ook buiten uw waarneming of medeweten om ‒ met belanghebbende werknemers, de preventiemedewerk(st)er, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Bij de vastlegging van gegevens moet u rekening houden met de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens). Vastlegging gebeurt in uw verzuimregistratie- of verzuimreglement of in een contract met de arbodienst of met de door u ingehuurde dienstverlener. Ook moet u op de hoogte zijn van wat u uw werknemer wel of niet mag vragen over zijn gezondheid, in het geval van verzuim of als u premiekortingen of loonkostenvoordelen wilt toepassen.

Tot slot noemen we nog de verplichte klachtenprocedure voor de bedrijfsarts. Ook moet hij/zij u adviseren over preventieve maatregelen wat betreft het arbobeleid. De bedrijfsarts moet beroepsziekten melden en u adviseren met inachtneming van zijn/haar geheimhoudingsplicht. De wijze waarop de bedrijfsarts en arbodienst hun taken uitvoeren, moet worden vastgelegd.

Contracten aanpassen
U zult uw (basis)contracten met arbodiensten moeten aanpassen. U krijgt daarvoor tot 1 juli 2018 de tijd. Zijn de contracten dan niet aangepast, dan volgt een boete. De arbokosten per werknemer zullen door de wijzigingen stijgen. U doet er verstandig aan om u dit jaar al te verdiepen in de nieuwe eisen en tarieven van arbodiensten. Op die manier kunt u tijdig een goed (basis)contract sluiten tegen een redelijke prijs. 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van Payroll Totaal via telefoonnummer (046) 457 08 50 of stuur een mail naar info@payrolltotaal.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

Meer weten over het Payroll Totaal Online Pakket?
Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.
vraagteken
telefoon

+31(0)46 457 08 50

Bel mij terug

online

Payroll Totaal
Online

Lees verder
klanten

Klanten aan
het woord

Lees verder
voorstellen

Bel mij terug

klanten

Klanten aan
het woord

Lees verder

Payroll Totaal


Mauritslaan 42/44
6161 HW Geleen

Tel: +31(0)46 457 08 50 Tel:
+31(0)46 457 08 50

www.payrolltotaal.nl
info@payrolltotaal.nl

Payroll Totaal


Mauritslaan 42/44
6161 HW Geleen

Tel: +31(0)46 457 08 50
www.payrolltotaal.nl
info@payrolltotaal.nl

route
route