Bedankt voor uw contactaanvraag!

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bedankt voor uw nieuwsbrief-aanmelding!

Vanaf nu zult u onze nieuwsbrieven ontvangen.

U bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.

Uw e-mailadres is bekend bij ons, maar u staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben u een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om uw account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.

U bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op uw ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die u dient te volgen om uw aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens u deze e-mail ontvangt.

linkedin linkedin
vervolgfoto

Loondoorbetaling werkende AOW’er terug naar zes weken

De loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers wordt vanaf 1 april 2021 een termijn van zes in plaats van dertien weken.

Ook voor op dat moment bestaande ziektegevallen onder AOW-gerechtigde werknemers gaat vanaf 1 april 2021 de termijn van zes weken lopen, mits dat niet tot gevolg heeft dat de totale termijn meer bedraagt dan dertien weken.

Minister Koolmees van Sociale Zaken stuurt een ontwerpbesluit over het beëindigen van het overgangsrecht van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

De wet is op 1 januari 2016 in werking getreden en regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers.

13 weken
Ten tijde van de parlementaire behandeling van de wet zijn in de Tweede Kamer zorgen geuit over mogelijke verdringing van niet AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt als gevolg van de wet. De wet bevat maatregelen om dergelijke verdringing tegen te gaan.

Bij wijze van overgangsmaatregel is bij amendement aan de wet toegevoegd dat, onder meer, de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden voorlopig dertien weken zou bedragen in plaats van zes weken zoals in de wet was voorgesteld.

Indien uit het evaluatieonderzoek niet zou blijken dat verdringing plaats zou vinden, kon deze periode op basis van dit overgangsrecht verder worden verkort naar zes weken. Dit evaluatieonderzoek heeft
 inmiddels plaatsgevonden.

Evaluatie
Het onderzoek laat in de onderzochte periode geen verdringing van werknemers onder de AOW-leeftijd door AOW’ers zien.

Uit de enquête blijkt dat de maatregelen in de wet die verdringing moeten tegengaan geen meetbare invloed hebben gehad op de keuze van werkgevers om een AOW’er of juist een ander aan te nemen.

Met de Wet Werken na de AOW is beoogd belemmeringen voor werknemers en ambtenaren bij het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd weg te nemen en (door)werken op basis van een ‘reguliere’ arbeidsovereenkomst te vergemakkelijken.

Geen verdringing
Het onderzoek laat zien dat bij de beslissing van werkgevers om een AOW’er aan te nemen vooral
 bekendheid met de werknemer, specifieke ervaring en flexibiliteit de doorslag geven. Kosten of arbeidsrechtelijke voorwaarden spelen nauwelijks een rol.

In samenhang met het feit dat het een relatief kleine groep werkenden is waarvan het grootste deel minder dan 12 uur per week werkt wijst dit erop dat ook in de toekomst de kans op verdringing gering is.

Overgangsrecht vervalt
Daarom stelt de minister voor de overgangsmaatregel te laten vervallen waardoor de periode van loondoorbetaling bij ziekte, recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid, opzegverbod bij ziekte en de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte teruggebracht
 worden van dertien weken naar zes weken.

Dit geldt naast werknemers onder het private arbeidsrecht ook voor politieambtenaren en burgerlijk defensiepersoneel.

Het streven van de minister is om de termijnen van zes weken te laten in gaan per 1 april.

Bron: www.salarisvanmorgen.nl

Meer informatie?
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op via 046-4570850, of stuur een mail naar info@payrolltotaal.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

Meer weten over het Payroll Totaal Online Pakket?
Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.
vraagteken
telefoon

+31(0)46 457 08 50

Bel mij terug

online

Payroll Totaal
Online

Lees verder
klanten

Klanten aan
het woord

Lees verder
voorstellen

Bel mij terug

klanten

Klanten aan
het woord

Lees verder

Payroll Totaal


Geerweg 11
6135 KB Sittard

Tel: +31(0)46 457 08 50 Tel:
+31(0)46 457 08 50

www.payrolltotaal.nl
info@payrolltotaal.nl

Payroll Totaal


Geerweg 11
6135 KB Sittard

Tel: +31(0)46 457 08 50
www.payrolltotaal.nl
info@payrolltotaal.nl

route
route