Bedankt voor uw contactaanvraag!

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bedankt voor uw nieuwsbrief-aanmelding!

Vanaf nu zult u onze nieuwsbrieven ontvangen.

U bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.

Uw e-mailadres is bekend bij ons, maar u staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben u een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om uw account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.

U bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op uw ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die u dient te volgen om uw aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens u deze e-mail ontvangt.

linkedin
vervolgfoto

Nieuwsoverzicht

( 24-08-2017 )

Afkoop pensioen: wie doet de aangifte loonheffingen?

Stel, u besluit om uw in eigen beheer opgebouwde pensioen af te kopen. De afkoopsom wordt dan gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. De bv die optreedt als pensioenuitvoerder, moet hierover loonbelasting inhouden en a...

Lees verder
( 24-08-2017 )

Afkoop of omzetting van uw pensioen: uw (ex-)partner beslist mee

Wilt u uw pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV)? In dat geval heeft u daarvoor de instemming nodig van uw partner. Onder ‘partner’ wordt verstaan uw echtgeno(o)t(e), uw ger...

Lees verder
( 24-08-2017 )

Nieuwe Arbowet van start

De nieuwe Arbowet is op 1 juli jl. in werking getreden. De wijzigingen hebben gevolgen voor u en voor uw werknemers. Meer rechten voor uw werknemer Uw werknemers krijgen meer rechten. Zo heeft uw werknemer het recht om ze...

Lees verder
( 24-08-2017 )

Uw ex-werknemer overtreedt het concurrentiebeding: wat kunt u doen?

Stel, u bent met uw werknemer een concurrentiebeding overeengekomen in zijn arbeidscontract. Na zijn vertrek naar een concurrent blijkt dat hij dit beding overtreedt. Wat kunt u daartegen doen? Uiteraard kunt u uw ex-werkneme...

Lees verder
( 24-08-2017 )

Doorbetaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is werkgeverstaak

Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. UWV betaalt deze tegemoetkoming uit in september. Ontvangt u als werkgever voor uw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, dan komt ...

Lees verder
( 27-07-2017 )

Nieuwe collega's gezocht!

Ondanks de meest recente uitbreiding van ons team, met Peter Trines & George Hertel, zijn wij nog steeds op zoek naar versterking voor ons salaristeam! Ben jij, of ken jij, een enthousiaste salarisadministrateur, bij v...

Lees verder
( 25-07-2017 )

Subsidie Praktijkleren 2016-2017 ook dit jaar weer voor u?

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u moet maken om een leerling te begeleiden. Sub...

Lees verder

Payroll Totaal


Mauritslaan 42/44
6161 HW Geleen

Tel: +31(0)46 457 08 50 Tel:
+31(0)46 457 08 50

www.payrolltotaal.nl
info@payrolltotaal.nl

Payroll Totaal


Mauritslaan 42/44
6161 HW Geleen

Tel: +31(0)46 457 08 50
www.payrolltotaal.nl
info@payrolltotaal.nl

route
route