Klik hier als dit bericht niet goed wordt weergegeven Zondag 23 februari 2020
Payroll Totaal


Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verder uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. U hoeft als opdrachtgever en opdrachtnemer daardoor geen boetes of naheffingen te vrezen, wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Lees verder
Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018


Nieuwe Arbowet van start

De nieuwe Arbowet is op 1 juli jl. in werking getreden. De wijzigingen hebben gevolgen voor u en voor uw werknemers.

Lees verder
Nieuwe Arbowet van start


Uw ex-werknemer overtreedt het concurrentiebeding: wat kunt u doen?

Stel, u bent met uw werknemer een concurrentiebeding overeengekomen in zijn arbeidscontract. Na zijn vertrek naar een concurrent blijkt dat hij dit beding overtreedt. Wat kunt u daartegen doen? 

Lees verder
Uw ex-werknemer overtreedt het concurrentiebeding: wat kunt u doen?


Afkoop of omzetting van uw pensioen: uw (ex-)partner beslist mee

Wilt u uw pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV)? In dat geval heeft u daarvoor de instemming nodig van uw partner. Onder ‘partner’ wordt verstaan uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of de partner in de zin van de pensioenovereenkomst die u met uw bv heeft afgesloten.

Lees verder
Afkoop of omzetting van uw pensioen: uw (ex-)partner beslist mee


Afkoop pensioen: wie doet de aangifte loonheffingen?

Stel, u besluit om uw in eigen beheer opgebouwde pensioen af te kopen. De afkoopsom wordt dan gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. De bv die optreedt als pensioenuitvoerder, moet hierover loonbelasting inhouden en afdragen. Doet de pensioenuitvoerende bv nog geen aangifte loonheffingen? 

Lees verder
Afkoop pensioen: wie doet de aangifte loonheffingen?


Nieuw formulier aanvraag G-Rekening

Zendt of leent u personeel uit of detacheert u personeel in Nederland? In dat geval kan de inlener u vragen om een g-rekening te openen. Dat is een geblokkeerde rekening waarmee u de loonheffingen en btw aan de Belastingdienst betaalt.

Lees verder
Nieuw formulier aanvraag G-Rekening


Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandige

Goed nieuws voor duizenden zwangere onderneemsters in de periode 1 augustus 2004 en 4 juni 2008. Na ruim tien jaar juridisch getouwtrek heeft de hoogste rechter in de sociale zekerheid – de Centrale Raad van Beroep – namelijk beslist dat het UWV ten onrechte heeft geweigerd om hen over die periode een zwangerschaps- en bevallingsuitkering uit te betalen. 

Lees verder
Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandige


Doorbetaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is werkgeverstaak

Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. UWV betaalt deze tegemoetkoming uit in september. Ontvangt u als werkgever voor uw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, dan komt de tegemoetkoming binnen op uw rekening. Aan u vervolgens de taak om de tegemoetkoming over te maken op de rekening van de werknemer.

Lees verder
Doorbetaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is werkgeverstaak

Payroll Totaal

Payroll Totaal

Mauritslaan 42/44 - 6161 HW Geleen - Tel: +31(0)46 457 08 50 - www.payrolltotaal.nl - info@payrolltotaal.nl